Școala funcționează în baza Legii Educației Naționale
publicată în
Monitorul Oficial al României
din data de 10 ianuarie 2011