RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII 544/2001

PENTRU ANUL 2015

 1. Actele normative care reglementează funcţionarea instituţiei:

 2. Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011,

 3. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii

 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C.I. nr. 4925/08.09.2005

 5. Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53, republicată în 18.05.2011 în M.O. nr. 345

 6. Regulamentul intern al instituţiei

 7. Toate ordinele Ministerului educaţiei naţionale.

Structura organizatorică şi program de lucru/program de audienţe

1.Secretariat

Program de lucru: luni-vineri între orele 7,30-15,30

Program cu publicul : de luni până miercuri între orele 11,00-12,00 şi joi între orele 14,00-15,00

2. Contabilitate

Program de lucru: luni-vineri între orele 8,30-16,30

Program cu publicul : de luni până miercuri între orele 9,00 – 10,00

3. Bibliotecă

Program de lucru:

Luni între orele: 12,00-20,00

Marţi-vineri între orele 7,30-15,30

Program cu publicul :

LUNI între orele 13,00 – 14,00

MARŢI, MIERCURI,JOI între orele: 12,00 – 14,00

4. Serviciul administrativ

Programul de lucru este:

Marţi între orele 12,00-20,00

luni, miercuri, joi şi vineri între 7,00 – 15,00

Programul cu publicul este: marţi între orele 14,00 – 15,00

5. Mediator şcolar

Programul de lucru este:zilnic între 7,30 – 15,30

Programul cu publicul este: ZILNIC între orele 12,00 – 14,00

  1. Serviciul de pază

   Programul serviciului de pază, prin gardian public este : zilnic între orele 7,30- 15,30

   Programul serviciului pază prin portarii şcolii – conform planificării întocmite de administrator, 24 de ore pe zi.

  2. Serviciul de întreţinere şi reparaţii

   Programul muncitorilor de întreţinere şi al fochiştilor – conform planificării întocmite de administrator.

  3. Personalul de îngrijire

   Programul este zilnic între orele: 6.00 – 14.00 şi respectiv 12,00 – 20,30

  4. Funcţionarea atelierelor şcoală:

   Pentru elevi: Zilnic între orele 7,50 – 20,00

   Pentru cadrele didactice: Zilnic între orele 7,00 – 20,00

   Cursurile pentru învăţământul seral încep la 15:30 şi se desfăşoară după următorul program: ora de 50 minute, cu pauză de 5 minute. Accesul in incinta şcolii se face doar cu carnet de elev si permis de intrare pentru cursuri universitare.

  5. Programul de audienţe al directorilor:

   Director Monica Cherecheș : Luni-joi între orele 13.00 – 14.00

   Director adj. Maria Cristina Șopterean : Luni între orele14.00 – 15.00

   Vineri între orele 9,00 – 10,00

 1. Conducerea instituţiei:

Director: prof. Monica Cherecheș

Director adjunct: prof. Maria Cristina Șopterean

 1. Coordonate de contact ale instituţiei

Denumire: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU

Sediul: str. Laminoriştilor nr. 115

Telefon/fax: 0264368181

e-mail: ctvuct@gmail.com

site: www.ctvuct.ro

 1. Sursele financiare:

  Buget local

  Buget MEN

  Buget venituri proprii

 2. Programe şi strategii

 • Sunt cuprinse în Planul de acţiune al şcolii pentru 2015-2020 publicat pe site-ul instituţiei

 1. Documente de interes public

 • Planul de acţiune al şcolii

 • Raportul anual de evaluare internă a calităţii (RAEI)

 1. Lista documente:

 • Cataloage şcolare

 • Registre matricole

 • Buget

 • Execuţie bugetară

 • Rapoarte anuale şi semestriale

 • Plan de dezvoltare instituţională

 1. Modalităţi de contestaţie a deciziei autorităţii

 • Contestaţie scrisă în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise.

© Copyright 2022 Colegiul Tehnic ”Victor Ungureanu” Câmpia Turzii - All Rights Reserved