>*********BINE AȚI VENIT ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 LA COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" CÂMPIA TURZII!!!******ATENŢIE!!! MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR!!! CITIȚI CU ATENȚIE STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR!!!********
 
 
 

Descriere: Sigla nouaCOLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU”

CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj

Telefon / fax: 0264-368181

E-mail: ctvuct @ gmail.com

Nr. 4/06.01.2016

RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII 544/2001

PENTRU ANUL 2015

 1. Actele normative care reglementează funcţionarea instituţiei:

 • Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011,

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C.I. nr. 4925/08.09.2005

 • Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53, republicată în 18.05.2011 în M.O. nr. 345

 • Regulamentul intern al instituţiei

 • Toate ordinele Ministerului educaţiei naţionale

 1. Structura organizatorică şi program de lucru/program de audienţe

  1. Secretariat

   Program de lucru: luni-vineri între orele 7,30-15,30

   Program cu publicul : de luni până miercuri între orele 11,00-12,00 şi joi între orele 14,00-15,00

  2. Contabilitate

   Program de lucru: luni-vineri între orele 8,30-16,30

   Program cu publicul : de luni până miercuri între orele 9,00 – 10,00

  3. Bibliotecă

   Program de lucru:

   Luni între orele: 12,00-20,00

   Marţi-vineri între orele 7,30-15,30

   Program cu publicul :

   LUNI între orele 13,00 – 14,00

   MARŢI, MIERCURI,JOI între orele: 12,00 – 14,00

  4. Serviciul administrativ

   Programul de lucru este:

   Marţi între orele 12,00-20,00

   luni, miercuri, joi şi vineri între 7,00 – 15,00

   Programul cu publicul este: marţi între orele 14,00 – 15,00

  5. Mediator şcolar

   Programul de lucru este:zilnic între 7,30 – 15,30

   Programul cu publicul este: ZILNIC între orele 12,00 – 14,00

  6. Serviciul de pază

   Programul serviciului de pază, prin gardian public este : zilnic între orele 7,30- 15,30

   Programul serviciului pază prin portarii şcolii – conform planificării întocmite de administrator, 24 de ore pe zi.

  7. Serviciul de întreţinere şi reparaţii

   Programul muncitorilor de întreţinere şi al fochiştilor – conform planificării întocmite de administrator.

  8. Personalul de îngrijire

   Programul este zilnic între orele: 6.00 – 14.00 şi respectiv 12,00 – 20,30

    

   Funcţionarea atelierelor şcoală:

   Pentru elevi: Zilnic între orele 7,50 – 20,00

   Pentru cadrele didactice: Zilnic între orele 7,00 – 20,00

    

   Cursurile pentru învăţământul seral încep la 15:30 şi se desfăşoară după următorul program: ora de 50 minute, cu pauză de 5 minute. Accesul in incinta şcolii se face doar cu carnet de elev si permis de intrare pentru cursuri universitare.

    

   Programul de audienţe al directorilor:

   Director Paula Ioana Bozdog : Luni-joi între orele 13.00 – 14.00

   Director adj. Cherecheş Monica: Luni între orele14.00 – 15.00

   Vineri între orele 9,00 - 10,00

 1. Conducerea instituţiei:

Director: prof. Paula Ioana Bozdog

Director adjunct: prof. Cherecheş Monica

 1. Coordonate de contact ale instituţiei

Denumire: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU

Sediul: str. Laminoriştilor nr. 115

Telefon/fax: 0264368181

e-mail: ctvuct_info@gmail.com

site: www.ctvuct.ro

 1. Sursele financiare:

  Buget local

  Buget MEN

  Buget venituri proprii

 2. Programe şi strategii

 • Sunt cuprinse în Planul de acţiune al şcolii pentru 2015-2020 publicat pe site-ul instituţiei

 1. Documente de interes public

 • Planul de acţiune al şcolii

 • Raportul anual de evaluare internă a calităţii (RAEI)

 1. Lista documente:

 • Cataloage şcolare

 • Registre matricole

 • Buget

 • Execuţie bugetară

 • Rapoarte anuale şi semestriale

 • Plan de dezvoltare instituţională

 1. Modalităţi de contestaţie a deciziei autorităţii

 • Contestaţie scrisă în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise.

Director:

Prof. Paula Ioana Bozdog

 
Pagină realizată de prof. COSMIN REMUS BOTA